30.12.2021

На аукцијама за продају државних хартија од вредности на домаћем тржишту, Република Србија је у 2021. години продала укупно 148,3 милијарди динара обвезница деноминованих у динарима и 134,8 милиона евра обвезница деноминованих у еврима. Реализација на наведеним аукцијама износи 75,6% од укупно емитованих обвезница у 2021. години.

Након што је у фебруару 2021. године најављено, крајем јуна 2021. године динарске обвезнице Републике Србије укључене су у реномирани J.P. Morgan индекс државних обвезница земаља у развоју (GBI-EM Global Diversified Index). У индекс су укључене три динарске обвезнице са доспећем 11. јануара 2026. године (RSMFRSD89592), 6. фебруара 2028. године (RSMFRSD55940) и 20. августа 2032. године (RSMFRSD86176).

Током 2021. године, Република Србија емитовала је три обвезнице на међународном финансијском тржишту.

У марту 2021. године, Република Србија је емитовала обвезнице деноминоване у еврима са роком доспећа од 12 година у укупном износу од 1,0 милијарде евра, по купонској стопи од 1,65%.

У септембру 2021. године, емитоване су и две обвезнице деноминоване у еврима. Прва рочности 15 година у износу од 750 милиона евра, по купонској стопи од 2,05% и друга, зелена обвезница рочности 7 година у износу од 1,0 милијарде евра, по купонској стопи од 1,00%.

Када је реч о издавању обвезница у првом кварталу 2022. године, планирана је емисија двогодишњих динарских обвезница у укупном номиналном износу од 60 милијарди динара по купонској стопи од 2,75%.

Такође, планиране су две емисије обвезница деноминоване у еврима, једна рочности две године, у износу од 200 милиона евра, по купонској стопи од 0,75%, и друга рочности двадесет пет година, у износу од 150 милиона евра, по купонској стопи од 2,30%.

Распоред аукција државних хартија од вредности Републике Србије линк