28.12.2021

На данашњој аукцији откупа дванаестогодишњих динарских обвезница Републике Србије (купонска стопа 4,50%), које доспевају 20. августа 2032. године, откупљено је 100.000 комада државних обвезница укупне номиналне вредности 1.000.000.000,00 динара.

Планирани обим откупа обвезница, од стране Републике Србије, износио је 1.000.000.000,00 динара, док је обим достављених понуда на одржаној аукцији износио 1.066.690.000,00 динара. 

Државне обвезнице откупљене су по извршној стопи приноса од 4,10 одсто, односно по извршној цени од 10.504,14 динара.

Укупна тржишна вредност откупљених државних обвезница је 1.050.414.000,00 динара.