11.05.2021
Дана 11. маја 2021. године реотворена је емисија двогодишњих државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 23. марта 2021. године, са купонском стопом од 1,75%. Обим аукције износио је 20.860.000.000 динара.
Укупан обим тражње износио је 31.012.860.000 динара. Реализовано је 2.086.000 комада државних обвезница, номиналне вредности 20.860.000.000 динара.
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,57 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. марта 2023. године.
Исплата купона у износу од 1,75% годишње вршиће се до датума доспећа и то сваког 25. марта.