početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Stanje i struktura javnog duga

Stanje duga opšte države na dan 30.11.2014. godine iznosi 22.737.758.603 EUR od čega javni dug Republike Srbije iznosi 22.286.435.076 EUR i negarantovani dug jedinica lokalne vlasti 451.323.527 EUR. Pregled stanja i strukture javnog duga i duga opšteg nivoa države možete preuzeti ovde.

 
 
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Dinamika javnog duga Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>