početna kontakt mapa sajta
   
ЋИР LAT EN DE
Početna
   

Stanje i struktura javnog duga

Stanje duga opšte države na dan 31.12.2014. godine iznosi 23.197.492.981 EUR od čega javni dug Republike Srbije iznosi 22.761.553.228 EUR i negarantovani dug jedinica lokalne vlasti 435.939.753 EUR. Pregled stanja i strukture javnog duga i duga opšteg nivoa države možete preuzeti ovde.

 
Preliminarno stanje duga opšte države na dan 31.12.2015. godine iznosi 25.239.778.440 evra od čega javni dug Republike Srbije iznosi 24.809.991.731 evra i negarantovani dug jedinica lokalne vlasti 429.786.709 evra. Pregled stanja i strukture javnog duga i duga opšteg nivoa države možete preuzeti ovde.
 
 
Portal za investitore
Strategija upravljanja javnim dugom
Mesečni izveštaj Uprave za javni dug
Prezentacija za investitore
Vodič za investitore
Mediji
Linkovi
Stope prinosa državnih hartija od vrednosti
Pregled emitovanih evroobveznica Republike Srbije
Dinamika javnog duga Republike Srbije
 
 

Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug
Pop Lukina 7-9, Beograd
Tel : + 381 11 3202 461 ; Faks : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>