почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Стратегија управљања јавним дугом
На основу Закона о јавном дугу ('Службени гласник РС', број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15) Управа за јавни дуг припремила је 'Стратегију управљања јавним дугом за 2018-2020'. 
  
 
Фискална стратегија 
 
Укидање печата
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Кредитни рејтинг Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>