почетна контакт мапа сајта
 
   
ЋИР LAT EN DE
Почетна
   

Стара девизна штедња
Обавештење

У вези са применом Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ (Службени гласник РСˮ, брoj 108/16)указујемо да се овим законом обезбеђује правни основ за исплату старе девизне штедње положене код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ. Поменути Закон можете преузети овде. Позив се односи на:

1) држављане бивших република СФРЈ, осим Републике Србије, који су до 27. априла 1992. године положили девизну штедњу у свим српским банкама, без обзира на место у ком се филијала налазила;
2) српске држављане, који су до 27. априла 1992. године положили девизну штедњу у филијалама српских банака које су се налазиле на територијама бивших република СФРЈ.
 
 
Донетим подзаконским актом, Уредбом о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана (Службени гласник РСˮ, брoj 8/17) ближе се уређује поступак за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана. Поменуту Уредбу можете преузети овде.

Обрасце који су прописани Уредбом и који чине њен саставни део, можете преузети овде: Образац 1Образац 2Образац 3

У складу са Законом и Уредбом све информације о начину пријављивања потраживања, документацији коју је потребно доставити уз пријаву потраживања, дефинисане су јавним позивом. Поменути јавни позив можете преузети овде.

Обавештавамо све заинтересоване да је  позив за пријављивање потраживања објављен у четвртак дана 23.02.2017. године у следећим медијима  на територији Републике Србије и на територијама бивших република СФРЈ:

 
у Републици Србији - у дневном листу Политика;
у Републици Српској - у дневном листу Глас Српске;
у Републици Црној Гори - у дневном листу Дан;

у Републици Македонији - у дневном листу Дневник;

у Републици Словенији - у дневном листу Финанце;

у Републици Хрватској- у дневном листу Јутарњи лист;

у Федерацији Босна и Херцеговина- у дневном листу Аваз.
 
 
Портал за инвеститоре
Стратегија управљања јавним дугом
Месечни извештај Управе за јавни дуг
Водич за инвеститоре
Медији
Линкови
Стопе приноса државних хартија од вредности
Преглед емитованих еврообвезница Републике Србије
Динамика јавног дуга Републике Србије
 
 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
Тел : + 381 11 3202 461 ; Факс : +381 11 2629 055
Bloomberg <RSMF><GO>